top of page
  • Projekt Instal

Podwyżki za prąd 2021

Gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa mniejsze jak i większe odczuły skutki kryzysu pandemii COVID-19. Od kwietnia 2020 roku prawie połowa Polaków znajduje się w gorszej sytuacji finansowej, przez pandemie koronawirusa. Dodatkowo rosnąca inflacja, powoduje że koszty życia rosną. Nie licząc podwyżek cen żywności i usług, trzeba pamiętać że rosną nasze rachunki, również te za prąd. Jakie będą ceny prądu 2021 ?2021 Ceny Prądu Dla Gospodarstw Domowych


Z opinii ekspertów wynika, że gospodarstwo domowe zużywające miesięcznie 200 kWh energii elektrycznej, zapłaci w 2020 roku od 160 do 180 zł więcej. Jednak to nie koniec ! Od stycznia 2021 roku dojdzie do naszych rachunków za prąd - opłata mocowa - której za zadaniem jest zbieranie pieniędzy na przeprojektowanie elektrowni, a także zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii (wpływy z tej opłaty mają wynieść w 2021 roku 5,4 mld zł).

O ile wzrosną rachunki dla gospodarstw domowych? W tym momencie nie są znane konkretne stawki, które podane zostaną przez Urząd Regulacji Energetyki do 30 listopada 2020 roku. Uważa się, że z powodu przesunięcia terminu wejścia opłaty mocowej jej średnia stawka wzrośnie o ok. 25% i będzie to między 40 zł a 45 zł za MWh. Finalna jej wysokość zależeć będzie od tego, ile prądu zużyje konkretne gospodarstwo domowe. Instytut Ekonomiczny w Polsce uważa, że przy przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, rachunki za prąd wzrosną o 107 zł w skali roku ! Jednak tylko przy założeniu, że taryfy prądu na przyszły rok nie ulegną zmianie.


Rekompensaty Cen Prądu Nie Będzie?


Jeszcze w 18 listopada 2019 wicepremier Sasin mówił:

Gwarantujemy ten poziom cen energii na poziomie zeszłorocznym. Tak będzie również w przyszłym roku. ... Ostatecznie, według ustawy, rekompensaty za wyższe ceny prądu w 2020 roku mają zostać zwrócone z pierwszym rachunkiem w 2021 roku

Okazało się niestety, że koronawirus zweryfikował plany. Nawet jakby rząd chciał pomóc odbiorcom indywidualnym w zmniejszeniu rachunków za prąd w czasie kryzysu, to i tak nie ma już pieniędzy. Ponieważ w czasie, gdy PKB rosło, wykorzystana została większość sposobów na interwencyjne obniżki.W tym momencie, nie tylko ze względu na brak odpowiednich narzędzi, ale i z racji konieczności zminimalizowania kosztów oraz zwiększenia wydatków na NFZ, jest to niemożliwością. Jednak jeszcze kilka dni temu, Jacek Sasin pytany o rekompensaty za podwyżki cen prądu odpowiedział:

Zgodnie ze swoją zapowiedzią mój resort przygotował stosowny projekt ustawy wprowadzający właśnie rekompensaty dla tych, którzy płacą więcej za prąd. Ten projekt został przejęty przez Ministerstwo Klimatu w związku z tym, że cały dział +energia+ został przeniesiony do Ministerstwa Klimatu i dzisiaj Ministerstwo Klimatu jest dysponentem tego projektu. Ja namawiałbym rząd i ministra klimatu, żeby ten projekt stał się faktem.

Zgodnie z planami, z początkiem 2021 roku, rekompensaty powinni otrzymać odbiorcy indywidualni z pierwszego progu podatkowego. Z wypowiedzi władz, wiadomo już, że rząd “po cichu” wycofuje się ze złożonej obietnicy. Ministerstwo Klimatu ma już odmienne zdanie odnośnie tego, kto ma być objęty pomocą. Ministerstwo zakłada , że mechanizm ulg powinien służyć ochronie najsłabszych odbiorców energii elektrycznej przed zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Oznacza to więc, że na rekompensaty cen prądu w 2021 roku będą mogły liczyć wyłącznie osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego.


Rosnące Ceny prądu w Roku 2021


Z początku 2020 roku kontrolowane koncerny energetyczne przez państwo podniosły ceny energii o średnio 12%, natomiast Innogy wprowadziła jeszcze większe stawki, ustalając cennik samodzielnie. Rząd zapowiadał wtedy, iż większość środków z podwyżek wróci do gospodarstw domowych w formie rekompensat, na które zaplanowano przeznaczyć mniej więcej 3 mld zł. Teraz, najprawdopodobniej będzie to jedynie udzielenie pomocy gospodarstwom dotkniętym ubóstwem energetycznym.


Analiza wyników opublikowana przez Instytut Energii Odnawialnej w raporcie „Prognoza cen energii elektrycznej do 2040 roku” (w którym wykorzystane zostały dane zawarte w następujących rządowych projektach: „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” oraz scenariuszach Polityki Energetyczno-Klimatycznej) wzrost kosztów produkcji energii elektrycznej jest nieunikniony i będzie trwałym trendem w branym pod uwagę okresie.

Oczywiście będzie to miało również wpływ na wzrost wysokości taryf dla wszystkich grup odbiorców, w tym początkowo najbardziej dla MŚP. Zdaniem jednak analityków IEO, największego wzrostu kosztów energii spodziewać można się w latach 2020-2025, z 284 do 318 zł’18/MWh w cenach stałych, bez inflacji (wzrost taryf dla niektórych odbiorców będzie jeszcze wyższy). Niestety trzeba być przygotowanym na to, że ceny energii elektrycznej w Polsce będą rosnąć, przynajmniej dopóki nie przestawimy się na inne jej źródła niż węgiel.


Już Czas! Przerzuć Się Na Odnawialne Źródła Energii OZE i Odetnij Się Od Drastycznych Podwyżek Za Prąd!


Rządowe dotacje "Mój Prąd" 5000 zł, Ulgi termomodernizacyjne - W tym momencie jest najlepszy czas na zainstalowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej ! W tym momencie trwa wielkie BUM na odnawialne źródła energii, ponieważ dzięki dotacją, instalacja zwraca się w ciągu 6,7 lat. Po okresie zwrotu kapitału, zaczynasz tak naprawdę zarabiać, ponieważ nie płacisz już za rachunki wystawione przez zakład energetyczny, który podnosi z każdym rokiem ceny. Dodatkowo dokładasz swoją cegiełkę w ochronę środowiska. Fotowoltaika jest dopiero początkiem drogi ku lepszemu jutro. Oszczędność i Ochrona środowiska - Nie czekaj i skontaktuj się z nami, by otrzymać darmowy audyt i wycenę swojej przyszłej instalacji.

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page