Budynek przemysłowy

PROJEKTUJEMY

INSTALACJE

 • Odwodniania Dachów i Terenów

 • Ciepła Technologicznego

 • Wentylacji Grawitacyjnej 

 • Wentylacji Bytowej

 • Wodociągowe

 • Kanalizacyjne 

 • Wentylacji PPOŻ i Oddymiania

 • Wentylacji Mechanicznej 

 • Sprężonego Powietrza

 • Technologiczne

 • Pary Wodnej

 • Wody Lodowej

 • Gazowe